De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Integraal kindcentrum

Wat is een IKC? 

IKC De Eglantier bestaat uit een samenwerking tussen Stichting Librijn Openbaar Onderwijs en Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). Librijn is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. Stichting Rijswijkse Kinderopvang is er voor kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar. Op IKC De Eglantier is peuteropvang, voorschoolse opvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (ook in de vakanties). SRK verzorgt kinderopvang op een groot aantal locaties in Rijswijk, Den Haag en Delft

 

Op IKC De Eglantier werken we op basis van één gezamenlijk gedragen pedagogisch-onderwijskundige visie die wordt uitgevoerd door één team. IKC De Eglantier functioneert als één organisatie. Dit doen we met elkaar voor alle kinderen. Professionals en ouders werken in het IKC samen om kinderen naar behoefte en op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ouders en kinderen krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken in het gebruik van het aanbod van IKC De Eglantier. Hierdoor wordt voor ouders de combinatie van arbeid en zorg eenvoudiger met een aanbod van 7.30 tot 18.30 uur.

 

Wij staan voor een optimale opvoeding en onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod met doorgaande ontwikkellijnen aan te bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar dat gebaseerd is op het International Primary Curriculum (IPC) en Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). De kinderopvang werkt met het programma Early Bird om spelenderwijs kennis te maken met de Engelse taal.


Identiteit

De identiteit van het onderwijs van IKC De Eglantier is openbaar onderwijs. In het IKC is ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. IKC De Eglantier is een maatschappij in het klein. Binnen het IKC wordt gewerkt vanuit de kernwaarde: met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen. Het is ons doel dat kinderen zich veilig voelen. Door het creëren van een gestructureerde, rustige en leerrijke omgeving streven we naar de beste omstandigheden.

 

Lees over onze missie en visie.