De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Ouderbijdrage onderwijs en kinderopvang

De ouderbijdrage voor kinderopvang en onderwijs is verschillend. Voor kinderopvang maakt u zelf keuzes en u betaalt de kosten zelf. Als u (beiden) werkt of studeert, heeft u meestal recht op kinderopvangtoeslag. Of u heeft misschien een indicatie van het consultatiebureau voor peuteropvang.
Informatie over de ouderbijdrage voor:

 

Onderwijs

Ouderbijdrage 2023-2024 per jaar:

 • groepen 1 t/m 8: €66

U kunt betalen via Stichting Ouderraad De Eglantier, NL65INGB0001673458.

 

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals werkweek groep 8, aanvullend lesmateriaal en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Voor het onderwijs van IKC De Eglantier wordt de ouderbijdrage besteed aan:

 • IPC uitstapjes
 • eten en drinken en de huur van het sportveld voor de sportdag
 • huur van de schooltuinen voor groep 6
 • aankleding van feesten zoals de sinterklaasviering en het kerstfeest
 • De beloning van de fotograaf die de kinderen fotografeert tijdens sportdag, toneelavonden, sinterklaasviering en andere activiteiten
 • voor de klassen die tweetalig primair onderwijs hebben (TPO) worden enkele extra activiteiten georganiseerd
 • dvd voor toneelavond.

Tussenschoolse opvang:

De school verrekent de kosten met automatische incasso.

aantal keer overblijven per week: bedrag per schooljaar:
1 dag  €66
2 dagen €132
3 dagen €198
4 dagen €264

 

Incidenteel overblijven kost €3 per keer. Indien uw kind incidenteel heeft overgebleven, ontvangt u hiervoor een factuur in januari en/of juni.

 

Giften
Wij accepteren giften van bedrijven, wanneer deze bestemd zijn voor activiteiten anders dan het reguliere onderwijs en de activiteiten van het bedrijf niet in strijd zijn met onze doelstellingen. De medezeggenschapsraad controleert de uitvoering van dit beleid.

 

Stichting Vrienden van De Eglantier
Stichting Vrienden van De Eglantier is opgericht door ouders en leerkrachten van De Eglantier Voorhof ter ondersteuning bij het realiseren van projecten die niet (volledig) uit de normale begroting kunnen worden gerealiseerd, maar die wel van groot belang worden geacht voor het Cultuur- en Natuuronderwijs op de school. Wilt u een bijdrage doen, dan kan dit op NL92RABO0300583745 t.n.v. Stichting Vrienden van Eglantier.

 

Kinderopvang

Kinderopvang is vaak minder duur dan u denkt. Als u (beiden) werkt en/of studeert, heeft u meestal recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Klik hier voor antwoord op vragen over kinderopvangtoeslag als 'kan ik kinderopvangtoeslag krijgen', 'hoeveel toeslag krijg ik?".

 

Hoeveel betaal ik voor de kinderopvang?

Dat is voor iedereen anders. U berekent dit snel en eenvoudig met de handige rekentool.

 

Tarieven kinderopvang

Download de informatie over onze tarieven:

 

 • U betaalt per dagdeel. Ook als u in de praktijk minder uren gebruikt.
 • U ontvangt altijd een maandfactuur, ook als uw kind 40 of 46 weken per jaar naar de peuteropvang of BSO gaat. In dat geval verrekenen wij het jaarbedrag standaard naar een bedrag per maand.
 • Onze algemene (klik hier voor de Engelse versie) en aanvullende voorwaarden (klik hier voor de Engelse versie) zijn van toepassing. Voor peuteropvang gelden aparte aanvullende voorwaarden (klik hier voor de Engelse versie).
 • U vraagt zelf kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.
 • Bekijk hier hoe kinderopvangtoeslag werkt.