De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Ouders

Wanneer ouders en IKC goed samenwerken zullen kinderen zich sneller thuis voelen. Wij staan dan ook voor educatief partnerschap. Van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij voelen ons dan ook samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hiervoor is een goede samenwerking belangrijk.
Om hiervoor te zorgen maken we ons IKC voor u zo toegankelijk mogelijk. De basis voor goede communicatie tussen de verschillende partijen is vertrouwen, wederzijds begrip en respect. Soms is het nodig om een regelmatiger contact tussen IKC en ouders te onderhouden. Dit kan de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Tevens kan het nodig zijn om (extra) lesstof te oefenen met uw kind. De groepsleerkracht of de pedagogisch medewerker is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders, de locatiedirecteur onderwijs en de clustermanager kinderopvang hebben de eindverantwoordelijkheid.

 

Ook van ouders verwachten we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Elke ouder die zijn kind aanmeldt, gaat hiermee het educatief partnerschap aan om medeverantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind. Wij gaan ervan uit dat u aanwezig bent op contactavonden, informatieavonden en bij de tweejaarlijkse portfoliogesprekken. Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt een informatieavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de school-ontwikkelingen en informatie over de groep waarin uw kind zit, zoals het gebruik van leermiddelen en het maken van huiswerk. Bij een algemene informatieavond wordt uitleg en informatie gegeven over ontwikkelingen in het IKC. Voorbeelden hiervan zijn een informatieavond over Engels, IPC of coöperatief leren.

 

Tijdens de portfoliogesprekken gaat u in gesprek met uw kind(eren) over de ontwikkeling. Wij organiseren veel activiteiten voor de kinderen om op verschillende manieren met het verwerven van kennis bezig te zijn. Hiervoor hebben we regelmatig de hulp van ouders nodig. Wij hopen dan ook dat u hiervoor tijd kunt en wilt vrijmaken. U kunt hierbij denken aan: technieklessen, uitstapjes, verkeerslessen, sporttoernooien en de jaarlijkse sportdag.