De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Ons onderwijs

Wij willen kinderen vanuit een veilig pedagogisch klimaat begeleiden. Dit doen wij door persoonlijke doelen aan te bieden. Deze zijn zichtbaar gemaakt in een symbool: De Eglantier roos.

 

De persoonlijke doelen hebben betrekking op individuele kwaliteiten en competenties die voor kinderen in de 21e eeuw belangrijk zijn. Wij vinden dat kinderen als wereldburger in de 21e eeuw bepaalde vaardigheden nodig hebben, zoals de vaardigheid om samen te werken, zelfstandig problemen op te lossen, ICT-vaardig, creativiteit kunnen tonen, kritisch (na)denken, sociaal- en cultureelvaardig zijn en kunnen communiceren in meer talen. Ons aanbod is hierop toegespitst. In totaal zijn er acht verschillende persoonlijke doelen; onderzoek, aanpassingsvermogen,veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

 

Ons curriculum is gericht op het leren dat is ontworpen om kinderen te helpen leren en te laten genieten van wat ze leren. Doelgericht leren betekent dat we beoordelen wat kinderen uit het geleerde halen. Toetsing en evaluatie zijn belangrijk omdat we er op deze manier achter komen of de kinderen inderdaad iets hebben geleerd.

 

Identiteit

De identiteit van het onderwijs van IKC De Eglantier is openbaar onderwijs. In het IKC is ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen, leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. IKC De Eglantier is een maatschappij in het klein. Binnen het IKC wordt gewerkt vanuit de kernwaarde: met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen. Het is ons doel dat kinderen zich veilig voelen. Door het creëren van een gestructureerde, rustige en leerrijke omgeving streven we naar de beste omstandigheden.

Oog voor het kind

IKC De Eglantier heeft een zorgspecialist, de intern begeleider, die onder andere de taak heeft om de zorg voor kinderen met speciale behoeften te coördineren. Bij de kinderopvang wordt er ondersteuning geboden door de staf pedagogisch werk. Lees meer

 

Niveau werken

De lessen worden verzorgd door de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten. Deze bestaan doorgaans uit instructie en opdrachten die individueel of in kleine groepjes worden gemaakt. De instructies worden doelgericht volgens het IGDI-model (IGDI = Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) gegeven met coöperatieve werkvormen. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig werken in niveaugroepen. Lees meer

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)

We hebben als IKC de mogelijkheid ondersteuning bij het leren of de ontwikkeling aan te vragen aan het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT komt zes keer per schooljaar bijeen. In het SOT zitten de intern begeleider van het IKC, een schoolmaatschappelijk werker, de groepsleerkracht, eventueel de pedagogisch medewerker (desbetreffend mentor van het kind) en de locatiedirecteur van het onderwijs. We vinden het ook heel prettig dat u als ouder bij een SOT-overleg aanwezig bent. De bedoeling is dat er in het SOT gekeken wordt naar wat nodig is voor een kind om zich verder te kunnen ontwikkelen. Lees meer

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Het IKC De Eglantier valt onder het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Het wil met scholen en ouders voor ieder kind goed onderwijs realiseren. Lees meer