De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 

Team

Het team van IKC De Eglantier bestaat uit groeps- en vakleerkrachten, een intern begeleider en pedagogisch medewerkers. Verder lopen regelmatig studenten stage. Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker, conciërges en vrijwilligers.
IKC De Eglantier is een leergemeenschap waarin niet alleen het ontwikkelen van kinderen centraal staat, maar ook van de medewerkers. In een leergemeenschap wordt er samen en van elkaar geleerd. Voortdurend ontwikkelen van het onderwijs en de pedagogische en didactische aanpak staat voorop. Alle medewerkers van het IKC zijn betrokken en gedreven professionals die bezig zijn zich te ontwikkelen. 


Directie

De locatiedirecteur onderwijs heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het onderwijsdeel van het IKC. De locatiedirecteur onderwijs en clustermanager kinderopvang vormen samen het managementteam (MT) van IKC De Eglantier. Het MT heeft overleg met de clusterdirecteur van Stichting Librijn en met de manager primair proces van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Samen vormen zij de stuurgroep van het IKC. 

 

De pedagogisch leidinggevende heeft de dagelijkse leiding bij de kinderopvang. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en ouders van de kinderopvang. Zij zorgt samen met de clustermanager kinderopvang voor de organisatorische aansturing van de kinderopvang.


Leerkrachten en pedagogisch medewerkers

De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de kinderen. Zij vormen voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij onderwijsvragen. Daarnaast zijn er ook leerkrachten met een specifiek vakspecialisme. Zo zijn er onder andere specialisten voor IPC, ICT, taal en Engels. Ook is er een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Eén van de vakspecialisten Engels is tevens native speaker.


De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kinderopvang en zijn hier het eerste aanspreekpunt. Het IKC heeft  IKC medewerkers die zowel in het onderwijs en bij de opvang werken. Zij zoeken de verbinding tussen de opvang en het onderwijs. In het IKC kennen we de taak bouwcoördinator onderwijs. De bouwcoördinator coördineert de dagelijkse zaken per domein. Voor het domein 0 tot 7 jaar is er een onderbouwcoördinator en voor het domein 7 tot 12 jaar is er een bovenbouwcoördinator. Samen met de locatiedirecteur vormen zij het MT onderwijs. Gezamenlijk zorgen zij voor de organisatorische aansturing van het onderwijs.


De intern begeleider en pedagogisch coach coördineren de zorg in het IKC. Zij adviseren leerkrachten en pedagogisch medewerkers over hoe te handelen bij kinderen die extra zorg nodig hebben, zowel op leergebied als op het gebied van gedrag. Verder onderhouden zij contacten met externe zorginstanties en zijn zo nodig aanwezig bij oudergesprekken.