De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 

Team

Het team van IKC De Eglantier bestaat uit groeps- en vakleerkrachten, een intern begeleider en pedagogisch medewerkers. Verder lopen regelmatig studenten stage. Het team wordt ondersteund door een administratief medewerker, conciërges en vrijwilligers.
IKC De Eglantier is een leergemeenschap waarin niet alleen het ontwikkelen van kinderen centraal staat, maar ook van de medewerkers. In een leergemeenschap wordt er samen en van elkaar geleerd. Voortdurend ontwikkelen van het onderwijs en de pedagogische en didactische aanpak staat voorop. Alle medewerkers van het IKC zijn betrokken en gedreven professionals die bezig zijn zich te ontwikkelen. 


Directie

De locatiedirecteur onderwijs heeft de dagelijkse leiding en is eindverantwoordelijk voor het onderwijsdeel van het IKC. De locatiedirecteur onderwijs en clustermanager kinderopvang vormen samen het managementteam (MT) van IKC De Eglantier. Het MT heeft overleg met de clusterdirecteur van Stichting Librijn en met de manager primair proces van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Samen vormen zij de stuurgroep van het IKC. 

 

De pedagogisch leidinggevende heeft de dagelijkse leiding bij de kinderopvang. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers en ouders van de kinderopvang. Zij zorgt samen met de clustermanager kinderopvang voor de organisatorische aansturing van de kinderopvang.


Leerkrachten en pedagogisch medewerkers

De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de kinderen. Zij vormen voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij onderwijsvragen. Daarnaast zijn er ook leerkrachten met een specifiek vakspecialisme. Zo zijn er onder andere specialisten voor IPC, ICT, taal en Engels. Ook is er een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Eén van de vakspecialisten Engels is tevens native speaker.


De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de kinderopvang en zijn hier het eerste aanspreekpunt. Het IKC heeft  IKC medewerkers die zowel in het onderwijs en bij de opvang werken. Zij zoeken de verbinding tussen de opvang en het onderwijs. In het IKC kennen we de taak bouwcoördinator onderwijs. De bouwcoördinator coördineert de dagelijkse zaken per domein. Voor het domein 0 tot 7 jaar is er een onderbouwcoördinator en voor het domein 7 tot 12 jaar is er een bovenbouwcoördinator. Samen met de locatiedirecteur vormen zij het MT onderwijs. Gezamenlijk zorgen zij voor de organisatorische aansturing van het onderwijs.


De intern begeleider en pedagogisch coach coördineren de zorg in het IKC. Zij adviseren leerkrachten en pedagogisch medewerkers over hoe te handelen bij kinderen die extra zorg nodig hebben, zowel op leergebied als op het gebied van gedrag. Verder onderhouden zij contacten met externe zorginstanties en zijn zo nodig aanwezig bij oudergesprekken.

 

IKC-medewerkers  

Manager innovatie en clusterondersteuning kinderopvang Annelies  

Directeur onderwijs Yvonne (ma|di|wo|do

Leidinggevende kinderopvang Tessa (ma|di|wo|do

Leerkrachten  

Groep A Juf Sandra (di|wo|vr) en Juf Theodora (ma)

Groep B Juf Caitlin (wo|do|vr) en Juf Paula (ma|di

Groep C Juf Yvonne K. (ma/ di) en Juf Christine (wo/do/vr

Groep D Juf Linde (ma|di|wo) en Juf Theodora (do|vr

Groep 3 Juf Linda (ma|di|vr) en Juf Cynthia (wo/do

Groep 3/4 Juf Els (ma|di|wo/do) en Juf Christine (vr

Groep 4 Juf Louise (ma|di|wo), juf Patricia (wo/do) en Juf Amber (vr)

Groep 5 Juf Bianca (ma|di|wo|do/vr) en Juf Suus

Groep 5/6 Juf Naomi (ma|di|wo|do|vr

Groep 6 Meester Jurgen (ma|di|wo|do|vr) en Juf Christine (ma om de week) 

Groep 7 Juf Denise (ma|di|wo|do|vr

Groep 7/8 Juf Anne (ma|di/wo|do|vr

Groep 8 Meester Ard (wo/do/vr) en juf Amber (ma/di)

Vakspecialisten  

Intern Begeleider Juf Daniëlle (ma|di|wo|do|vr) T 015 2564208 

Contactpersoon veilige school Juf Sandra (ma|di|wo|do|vr) T 015 2564208 

Contactpersoon onderwijs Juf Daniëlle (ma|di|wo|do|vr

Vertrouwenspersoon opvang Judith T 06 29409668 

Native speaker / coördinator Engels Juf Marly (ma|di/wo|do/vr

Vakleerkracht Engels / coördinator Engels Juf Marly (ma|di|do|vr

Vakleerkracht Engels Juf Kseniya (di|wo|vr

Vakleerkracht Engels Juf Sandra R.

ICT-coördinator Juf Sandra  

Taalcoördinator Juf Paula  

Rekencoördinator Meester Ard  

IPC-coördinator Juf Linda en juf Denise 

Vakleerkracht lichamelijke opvoeding Meester Gijs (ma|di|wo)  

Muziekleerkacht kleuters/ ondersteuning Juf Yvonne  

Muziekleerkracht groep 3 t/m 8 Meester Ruben

Bovenbouwcoördinator onderwijs Meester Ard  

Onderbouwcoördinator onderwijs Juf Paula 

Onderwijsondersteunend personeel  

Administratie Annemiek (do

Onderwijsassistent Juf Annette (ma|di|do|vr

Onderwijsassistent RH Juf Rahieda (ma|di|vr

Onderwijsassistent Juf Petra (di/woe/do)

Onderwijsassistent Juf Eveline (ma/di/wo/do)

Onderwijsassistent Juf Myra (ma/di/wo/do/vr)

Onderewijsassistent Juf Corine

Onderwijsassistent Meester Munish

Conciërge IB gebouw Juf Naji (ma|di|do|vr

Leerkracht levensbeschouwing Juf Djoeke (vr

Pedagogisch medewerkers kinderopvang 

Kinderopvang 0 tot 4 jaar Astrid, Margareth, Carmen, Lenny

Peuteropvang 2 tot 4 jaar Ria, Daan, Patricia  

Naschoolse opvang domein 0 tot 7 jaar Daan  

Naschoolse opvang domein 8 tot 12 jaar Jill  

Pedagoog Yvonne  

Vrijwilligers 

Er werken veel vrijwilligers bij het IKC De Eglantier, waaronder medewerkers peuteropvang en naschoolse opvang, stagiaires,  leescoaches, medewerkers tussenschoolse opvang, de conciërge op woensdag, de tuinman en ouders voor diverse taken.