De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Locatie

IKC De Eglantier vindt u in de wijk Voorhof-west. Rond het IKC is veel gevarieerd groen en een groen speelplein. Het IKC is gehuisvest in twee gebouwen op vijf minuten loopafstand van elkaar.

 

De  kinderen komen uit de omgeving van het IKC, maar ook ouders uit andere wijken kiezen vaak bewust voor ons IKC. Redenen hiervoor zijn de Engelse les, het IPC, het coöperatief werken, de aandacht voor het leren en de kinderopvang van 0 t/m 12 jaar.

 

Het gebouw aan de Roland Holstlaan is ingericht voor de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. Het aantal leerlingen varieert van 110 tot 150. Op deze locatie zijn ook het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de voor-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang voor dit domein gevestigd.

 

Het gebouw aan de Ina Boudier-Bakkerstraat is bestemd voor de leeftijd vanaf 7 jaar t/m 12 jaar, inclusief de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang.