De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 

Ouderbetrokkenheid

Onderwijs en kinderopvang hebben beiden een eigen oudervertegenwoordiging.

Ouderraad onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 • Patricia Bergenhenengouwen, voorzitter
 • Danielle Vink, secretaris
 • Carlos Simao Ferreira, penningmeester
 • Zoraina George, lid
 • Patrick Kronshorst, lid
 • Yvonne Kaijer, vertegenwoordiger personeel
 • Eveline de Feijter - Leeflang, vertegenwoordiger personeel.

Contact:  or@eglantierdelft.nl

 

Notulen OR vergadering 2021-2022

September 2021

 

Notulen OR vergadering 2020-2021

September 2020

Oktober 2020

Januari 2021

Maart 2021

Mei 2021

Juli 2021

 

Jaarrekening

2019-2020

2020-2021

 

Begroting

2021-2022

 

Medezeggenschapsraad onderwijs (MR)

Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers van de leerlingen en van het personeel van de school. Het uitgangspunt van de MR is dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen een verantwoordelijkheid is van de directie, maar ook van ouders/verzorgers en personeel. Bovenden kunnen deze vanuit hun specifieke invalshoek en kennis een nuttige bijdrage leveren aan de organisatie van het onderwijs en het klimaat op school. 

In de MR denken en beslissen deze partijen mee over bijvoorbeeld passend onderwijs en de schooltijden. Ook houden zij zich bezig met zaken rondom de school, zoals verkeersveiligheid en buitenschoolse opvang. De MR speelt geen rol bij zaken die alleen individuele leerlingen betreft. 

De MR hecht veel belang aan de meningen en bijdragen van de achterban. Jaarlijks wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd. De MR heeft een eigen e-mailadres waar betrokkenen hun mening kunnen delen. Het is ook altijd mogelijk MR leden op het schoolplein aan te spreken. 

De leden van de MR worden op gezette tijden gekozen door hun achterban. Betrokken ouders, verzorgers en personeelsleden zijn van harte welkom om zich kandidaat te stellen. 

 

Leden van de MR in 2020-2021: 

 • Derk van Veen- Lid (oudergeleding)
 • Naila Ghani-Chaudry - Lid (oudergeleding)
 • Melchior van der Veen - Lid (oudergeleding)
 • Bianca Gerritse - Lid (personeelsgeleding)
 • Louise Kleijweg - Lid (personeelsgeleding)
 • Gijs van Buel - Lid (personeelsgeleding)

Lid GMR: Karen Knol - Lid (oudergeleding).

Een vergadering bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de MR.

Contact:  mr.de.eglantier@gmail.com

 

Notulen MR vergadering 2021-2022

September 2021

November 2021

 

Notulen MR vergadering 2020-2021
September 2020
November 2020

Januari 2021
Februari 2021

Maart 2021

Mei 2021

Juni 2021 

juli 2021

Oudercommissie kinderopvang

De kinderopvang heeft een oudercommissie in oprichting. Bent u geinteresseerd om lid te worden of wilt u meer informatie? Neem contact op met Tessa de Quelerij.

 

Contact: t.dequelerij@eglantierdelft.nl of bel 06-5802 2431.

 

De oudercommissie is op haar beurt vertegenwoordigd in de overkoepelende ouderraad van Stichting Rijswijkse Kinderopvang.