De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Ouderbetrokkenheid

Onderwijs en kinderopvang hebben beiden een eigen oudervertegenwoordiging.

Ouderraad onderwijs

In het schooljaar 2023-2024 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

 • Patricia Bergenhenengouwen, voorzitter
 • Danielle Vink, secretaris
 • Kyra Smit, penningmeester
 • Mandy Schenkeveld, lid
 • Patrick Kronshorst, lid
 • Naomi Bezemer, lid
 • Dianne van de Kleij, lid
 • Renske de Jong, lid
 • Annemieke Poot, lid
 • Yvonne Kaijer, vertegenwoordiger personeel
 • Eveline de Feijter - Leeflang, vertegenwoordiger personeel.

Contact:  or@eglantierdelft.nl

 

Notulen OR vergadering 2023-2024

September 2023

Oktober 2023

Februari 2024

 

Notulen OR vergadering 2022-2023

September 2022

Oktober 2022

Januari 2023  

Februari 2023

Maart 2023

Mei 2023

Juni 2023

 

Jaarrekening

2019-2020

2020-2021

2020-2021 deel 2 

2021-2022

2022-2023

 

Begroting

2022-2023

 

 

 

Medezeggenschapsraad onderwijs (MR)

Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers van de leerlingen en van het personeel van de school. Het uitgangspunt van de MR is dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen een verantwoordelijkheid is van de directie, maar ook van ouders/verzorgers en personeel. Bovenden kunnen deze vanuit hun specifieke invalshoek en kennis een nuttige bijdrage leveren aan de organisatie van het onderwijs en het klimaat op school. 

In de MR denken en beslissen deze partijen mee over bijvoorbeeld passend onderwijs en de schooltijden. Ook houden zij zich bezig met zaken rondom de school, zoals verkeersveiligheid en buitenschoolse opvang. De MR speelt geen rol bij zaken die alleen individuele leerlingen betreft. 

De MR hecht veel belang aan de meningen en bijdragen van de achterban. Jaarlijks wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd. De MR heeft een eigen e-mailadres waar betrokkenen hun mening kunnen delen. Het is ook altijd mogelijk MR leden op het schoolplein aan te spreken. 

De leden van de MR worden op gezette tijden gekozen door hun achterban. Betrokken ouders, verzorgers en personeelsleden zijn van harte welkom om zich kandidaat te stellen. 

 

Leden van de MR in 2023-2024: 

 • Derk van Veen- Lid (oudergeleding)
 • Ronald Caris - Lid (oudergeleding)
 • Melchior van der Veen - Lid (oudergeleding)
 • Bianca Gerritse - Lid (personeelsgeleding)
 • Annette Peterse - Lid (personeelsgeleding)
 • Anne Laarakker - Lid (personeelsgeleding)

Lid GMR: Vacature - Lid (oudergeleding)

Heeft u interesse in deze vacature, neem dan contact op met de mr.

Een vergadering bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de MR.

Contact: 

mr@eglantierdelft.nl

 

Notulen MR vergadering 2023-2024

September 2023

Oktober 2023

December 2023

Maart 2024

 

 

Notulen MR vergadering 2022-2023

September 2022

November 2022

December 2022

Januari 2023

Maart 2023

Mei 2023

Juni 2023

Juli 2023

 

  

Oudercommissie kinderopvang

De kinderopvang heeft een oudercommissie in oprichting. Bent u geinteresseerd om lid te worden of wilt u meer informatie? Neem contact op met Tessa de Quelerij.

 

Contact: t.dequelerij@eglantierdelft.nl of bel 06-5802 2431.

 

De oudercommissie is op haar beurt vertegenwoordigd in de overkoepelende ouderraad van Kinderopvang Morgen.