De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Contactgegevens IKC De Eglantier

IKC De Eglantier gebouw RH

domein 0-7 jaar: onderwijs | peuteropvang | kinderdagverblijf | voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang

 

Roland Holstlaan 917-919
2624 KE  Delft
telefoon 015-256 4208

Kies in het menu optie 2

 

 

IKC De Eglantier gebouw IB

domein 7-12 jaar: onderwijs | tussenschoolse- en buitenschoolse opvang

 

Ina Boudier-Bakkerstraat 2
2624 NX  Delft
telefoon 015-256 4208

Kies in het menu optie 1

e-mail: directie@eglantierdelft.nl

 

Onderwijs:

Yvonne den Haan, directeur

 

Kinderopvang:

Richard van der Zwan, leidinggevende kinderopvang

 

contact kinderopvang

telefoon 06-5507 0087

e-mail: rvanderzwan@kinderopvangmorgen.nl

 

rechtstreekse telefoonnummers: