De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

MR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers van de leerlingen en van het personeel van de school. Het uitgangspunt van de MR is dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen een verantwoordelijkheid is van de directie, maar ook van ouders/verzorgers en personeel. Bovenden kunnen deze vanuit hun specifieke invalshoek en kennis een nuttige bijdrage leveren aan de organisatie van het onderwijs en het klimaat op school. 

Via de MR denken en beslissen deze partijen mee over bijvoorbeeld zaken als passend onderwijs en de schooltijden. Ook houden zij zich bezig met zaken rondom de school, zoals verkeersveiligheid en buitenschoolse opvang. De MR speelt geen rol bij zaken die alleen individuele leerlingen betreft. 

De MR hecht veel belang aan de meningen en bijdragen van de achterban. Jaarlijks wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd. De MR heeft een eigen emailadres waar betrokkenen hun mening kunnen delen (email: mr.de.eglantier@gmail.com) en tenslotte is het altijd mogelijk MR leden op het schoolplein aan te spreken. Hieronder vindt u de namen van de MR leden.

De leden van de MR worden op gezette tijden gekozen door hun achterban. Betrokken ouders, verzorgers en personeelsleden zijn van harte welkom om zich kandidaat te stellen. 

 

Leden van de MR zijn in 2019-2020: 
Derk van Veen- Lid (oudergeleding)
Naila Ghani-Chaudry - Lid (oudergeleding)
Melchior van der Veen - Lid (oudergeleding)
Renate van der Sluis - Lid (personeelsgeleding)
Robert Stewart - Lid (personeelsgeleding)
Jurgen van den Eng - Lid (Personeelsgeleding, voorzitter)

 

Lid GMR:
Karen Knol - Lid (oudergeleding)

Het werkplan van de MR kunt u inzien door op onderstaande link te klikken.
Werkplan MR

Wilt U een vergadering bijwonen of heeft U vragen of opmerkingen dan kunt U de MR bereiken via het volgende e-mail adres: mr@eglantierdelft.nl