De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 

Roosters gym en zwemmen

Maandag: Slauerhofflaan   

08.30 - 09.15 uur groep 3/4 (opgehaald door eigen leerkracht)

09.15 - 10.00 uur groep 4 (groepsleerkracht blijft bij de gymles)

10.10 - 11.00 uur groep 5, 5/6, 6 of 7*

11.00 - 11.50 uur groep 5, 5/6, 6 of 7*

 

13.00 - 13.40 uur groep 3 

13.40 - 14.20 uur groep 5, 6, 7/8 of 8* 

14.20 - 15.00 uur groep 5, 6, 7/8 of 8* 

 

Dinsdag: Slauerhofflaan   

08.30 - 09.15 uur groep 3 (opgehaald door eigen leerkracht)

09.15 - 10.00 uur groep 4 (groepsleerkracht blijft bij de gymles)

10.10 - 11.00 uur groep 5, 5/6, 6 of 7*

11.00 - 11.50 uur groep 5, 5/6, 6 of 7*

 

13.00 - 13.40 uur groep 3/4

13.40 - 14.20 uur groep 5, 6, 7/8 of 8* 

14.20 - 15.00 uur groep 5, 6, 7/8 of 8*

*   Wanneer een groep een periode zwemmen heeft, dan gymt deze groep niet.

’s Morgens wordt er gerouleerd tussen de groepen: 5, 5/6, 6 en 7 

’s Middags wordt er gerouleerd tussen de groepen: 5, 6, 7/8 en 8.

 

De groepen die om 8.30 uur en om 13.00 uur gymnastiek hebben, worden op die ochtend of middag bij de gymzaal verwacht. Dus ze gaan niet eerst naar school. De les begint om 8.30 uur of 13.00 uur. Het is prettig als de kinderen dan al startklaar staan. De kinderen die om 12.00 uur of 15.00 uur klaar zijn met de gymles, kunnen bij de gymzaal opgehaald worden.

 

De groepen 5 t/m 8 krijgen dit schooljaar natte gymlessen in zwembad Kerkpolder. De gymtijden van de groepen 5 t/m 8 rouleren hierdoor in een systeem. In onderstaand rooster vindt u de tijden van de gymlessen. Om verwarring te voorkomen ontvangt u ook per mail of uw kind naar het zwembad moet of naar de gymzaal.

 

 

Periode

Zwemmen 9.30-10.30

Gym 2

 ochtend

Gym 3 ochtend

Zwemmen

10.30-11.30

Gym 2

middag

Gym 3

middag

05-09 t/m 03-10

6

5/6

5

7

8

7/8

10-10 t/m 14-11

7/8

7

5/6

8

5

6

21-11 t/m 19-12

5

6

7

5/6

7/8

8

09-01 t/m 06-02

6

5

5/6

7

8

7/8

13-02 t/m 19-03

7/8

5/6

7

8

6

5

26-03 t/m 23-04

5

7

6

5/6

7/8

8

14-05 t/m 11-06

6

5

5/6

7

8

7/8

18-06 t/m 16-07

5

6

7

5/6

7/8

8