De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Engels

In IKC De Eglantier is veel aandacht voor de Engelse taal. Daarom is er gekozen om vakleerkrachten en een native speaker aan het IKC te binden. Op speelse wijze leren de kinderen in de onderbouw de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. In de midden- en bovenbouw worden deze basisbeginselen verder uitgebreid en verdiept. Wij willen kinderen laten functioneren in een internationale samenleving. Hierin staat begrip voor elkaar en andere culturen centraal. Daarbij willen wij dat zij zich goed verstaanbaar kunnen maken. Door vanaf de start Engels aan te bieden, leren de kinderen deze taal op een spelende en natuurlijk
manier.
Door het ministerie van Onderwijs wordt de verdere ontwikkeling van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) gesteund. Vanaf het schooljaar 2015-2016 nemen we als school deel aan de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). Er is in augustus 2015 een start gemaakt in de groepen 1 en dit wordt per schooljaar een groep uitgebreid. Via deze pilot is het wettelijk toegestaan om lessen en activiteiten tot minimaal 30 en maximaal 50 procent van de onderwijstijd in het Engels te geven. Ook nemen wij deel aan het landelijke netwerk TPO. Binnen dit netwerk werken de scholen samen om de doelen van het project te bereiken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Vanuit de pilot hebben we contact gezocht met het voortgezet onderwijs in Delft om de doorgaande lijn te waarborgen. Zodat kinderen beter kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal kunnen leren. Het leren van de Engelse taal is geïntegreerd in ons onderwijsconcept. In de hogere groepen kijken we naar IPC-thema’s, muziek of andere vakken om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken. Er zijn volop mogelijkheden op en buiten school om Engels te gebruiken.
Wij streven naar een hoge kwaliteit van ons Engels onderwijs en daarom hebben wij ons aangesloten bij het landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels, Early Bird. In juni 2014 hebben wij als eerste basisschool in Delft het Early Bird certificaat gekregen. Ook wordt het IKC-team geschoold in hun Engelse vaardigheden. In mei 2018 is een groot gedeelte van het IKC-team voor scholing naar Cyprus geweest.