De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
Home Onderwijs Kinderopvang English
 

Contactgegevens

Situering van het Integraal Kindcentrum
Het IKC is gelegen in de wijk Voorhof-west. Rond het IKC is veel gevarieerd groen en een groen speelplein. Het IKC is gehuisvest in drie gebouwen op vijf minuten loopafstand van elkaar. De  kinderen komen uit de omgeving van het IKC, maar ook ouders uit andere wijken kiezen vaak bewust voor ons IKC. Redenen hiervoor zijn de Engelse les, het IPC, het coöperatief werken, de aandacht voor het leren en de kinderopvang van 0 t/m 12 jaar. Het gebouw aan de Roland Holstlaan is ingericht voor de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. Het aantal leerlingen varieert van 110 tot 150. Op deze locatie zijn ook het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang voor dit domein gevestigd. Het gebouw aan de Ina Boudier-Bakkerstraat is bestemd voor de leeftijd vanaf 7 jaar t/m 12 jaar, inclusief de buitenschoolse opvang.

 

ADRES

IKC De Eglantier gebouw IB
Ina Boudier-Bakkerstraat 2
2624 NX  Delft
telefoon 015-2564208

directie@eglantierdelft.nl

 

IKC De Eglantier gebouw RH

Roland Holstlaan 917-919
2624 KE  Delft
telefoon 015-2564208

 

Onderwijs:

Locatiedirecteur Yvonne den Haan

Clusterdirecteur William van Treuren

 

Kinderopvang:

Clustermanager Helen Reumer: hreumer@kinderopvang-plein.nl

Locatiehoofd Jolanda de Man: jdeman@kinderopvang-plein.nl